Vi på Plenab utför alla typer av byggnadsarbeten.  Främst till industrin, nyproduktion samt ombyggnader av kommersiella fastigheter och UE uppdrag åt Sveriges större byggbolag. Plenab AB grundades 2011.

Vår tydliga vision är att ständigt förbättra oss samt att bli mera
effektiva, tillämpa moderna metoder men alltid ha kunden och vår personal i fokus. Och vår målsättning är att vi är i ett lag med våra samarbetspartner och där med når vi de gemensamma målen. Kvalitet, framdriften, säker-arbetsplats och ekonomin!

Industri

Vi utför många typer av byggnadsarbeten riktade mot industri, t.ex. leverans och montage av metallkonstruktioner, leverans och montage av prefab-betongelement samt leverans och installationer av bärande plåttak. Vi har kapacitet att driva hela projekt från planering och bygglov till färdig byggnad och säkerställer kvaliteten i alla led.

Kommersiellt

Kommersiella fastigheter och bostadsprojekt.  Vi kan vi både stå för renoveringsarbeten eller ta på oss helheten, alltså  byggprojekt från grunden. Vi har flera projekt bakom om oss vad gäller ombyggnation av kontor och flerbostadshus.

Entreprenad

Vi har lång erfarenhet av att vara underentreprenör till Sveriges större byggbolag. Vår starka sida är utförande av grunder i  platsbyggd betong,  leverans och montage av stål och Prefab-betong. Yttre stomkompletteringar  som fasadmurning/puts samt träarbeten fasader och tak och inre stomkomplettringar som gips-, dörr- och köksmontage.

Kontor

Södertälje
Box 5203
151 13 Södertälje

Uppsala
Sofielundsgatan 7
753 23 Uppsala

Faktura

Santa Orlovska
santa.orlovska@plenab.se

VD

Karlis Plensners
karlis.plensners@plenab.se

Vi har kunskap/behörighet att utföra PCB sanering.

Utbildade av SFR : www.sfr.nu

Vi är medlemmar i:

Byggföretagen och Svenskt Näringsliv, samt Byggkeramikrådet AB.